• Opening Hours

  OPENING HOURSX

  MONDAY06:00 AM - 09:15 PM

  TUESDAY06:00 AM - 09:15 PM

  WEDNESDAY06:00 AM - 09:15 PM

  THURSDAY06:00 AM - 09:15 PM

  FRIDAY06:00 AM - 09:15 PM

  SATURDAY07:00 AM - 03:00 PM

  SUNDAY07:00 AM - 10:00 AM

 • 516.837.0111

Japanese 101

JAPANESE 101

“Japanese is the official language of karate , as govern by the world karate federation(wkf), under the auspice of the international olympic committee. Below is a list of useful Japanese expressions and their English equivalents.”

BASIC CONVERSATION
Ohayou gozaimasu Good morning
Kon’nichiwa Hello
Kon’banwa Good evening
Sayounara Good-bye
Hajimemashite Nice to meet you
Arigatou Thank you
(more politely:Arigatou gozaimasu) Thank you very much
Dou itashi mashite You’re welcome
Sumimasen Excuse me
(more politely: Moushiwake gozaimasen) I am sorry
Hai Yes
Iie No
Yoi Good
Warui Bad
ADVANCED CONVERSATION
[Self-introduction]
Watashi wa amerika (igirisu) jin desu. I am American (English).
Watashi wa amerika (igirisu) kara kimashita. I come from America (England).
Anata no namae wa nan desu ka? What is your name?
– Watashi no namae wa—–desu. – My name is —–.
Doko kara kitano desu ka? Where are you from?
Watashi wa amerika (igirisu) kara kimashita. I am from America (England).
[Conversation]
Nihongo ga wakari masen. I don’t understand Japanese.
Yukkuri hanashite kudasai. Please speak slowly.
Mou ichido itte kudasai. Please repeat that again.
Ogenki desu ka? How are you?
– Watashi wa genki desu. – I am fine, thank you.
Anata wa eigo ga hanasemasu ka? Can you speak English?
– Watashi wa eigo ga hanase masu. – I can speak English.
– Watashi wa eigo ga hanase masen. – I cannot speak English.
Ima nanji desu ka? What time is it now?
– Ima —-ji desu. – It’s —- o’clock.
[Hotel, restaurant]
OHeya wa aite imasu ka? Do you have a room?
Yoyaku wo irete kudasai. Please make a reservation.
Kagi wo kudasai. Please give me the key
Kagi ga hiraki masen. I cannot open the door.
Menyuu wo misete kudasai. Please show me the menu.
(3) mei de yoyaku wo iretai no desuga. I would like to make a reservation for (3).
Osusume no ryouri wa nan desu ka? What would you recommend?
Oishii desu./Tottemo oishii desu. It’s delicious. / It’s really delicious.
Okanjou wo onegai shimasu. The bill, please.
Kyou tomare masu ka? Can I reserve a room for tonight?
Heya wa aite imasu ka? Do you have a room?
– Hai tomare masu./- Hai aite imasu. – Yes, you can. / yes, we do.
– Iie manshitsu desu./- Iie aite imasen. – No, it’s full. / no, we don’t.
Ippaku ikura desu ka? How much is it for one night?
– Ippaku—-en desu. – It’s —- yen per night.
Yasui heya wa arimasu ka? Do you have a more reasonable room?
– Hai arimasu. – Yes, we do.
-Iie arimasen. – No, we don’t.
Choushoku dai wa fukumarete imasu ka? Is breakfast included?
– Hai fukumarete imasu. – Yes, it’s is.
– Iie fukumarete imasen. – No, it’s not.
[Shopping]
(Kore, Are) wo misete kudasai. Show me (this, that).
(Kore, Are) wo kudasai. Give me (this, that).
(Kore, Are) wa ikura desu ka? How much is (this, that)?
(Kore, Are) wo shichaku shitai no desuga. I want to try (this, that)?
Yasuku nari masu ka?/Yasuku shite kudasai. Can I have a discount? /Would you give a discount?
Nani ga osusume desu ka? What do you recommend?
Hoka wo misete kudasai. Please show me something else.
Mite iru dake desu. I’m just looking.
Kurejitto kaado wa tsukae masu ka? Can I use credit card?
Tsutsunde morae masu ka? Can you wrap this?
Anata no saizu wa ikutsu desu ka? What size are you?
– Watashi no saizu wa—-desu. – I am size —-.
Saizu wa ikaga desu ka? How is the size?
– Choudo yoi desu. – It’s the right size.
– Ookii desu. – It’s too big.
– Chiisai desu. – It’s too small.
Okurimono desu ka? Is this a gift?
– Hai sou desu. – Yes, it is.
– Iie chigai masu. – No, it’s not.
[Transportation]
(Eki, Hoteru, Taikai kaijou) wa doko desu ka? Where is the (station, hotel, stadium)?
(Eki, Hoteru, Taikai kaijou) e ikimasu ka? Does this go to the (station, hotel, stadium)?
(Eki, Hoteru, Taikai kaijou) e ikitai no desuga. I would like to go to the (station, hotel, stadium).
(Kippu, Chiketto) wo ichimai kudasai. Please give me one ticket.
– e itte kudasai. Please go to (name of the place).
Shuppatsu wa nanji desu ka? What time does this leave?
Touchaku wa nanji desu ka? What time does this arrive?
Chiketto wa doko de utte imasu ka? Where can I buy the ticket?
Kono ressha wa nanban hoomu kara shuppatsu shimasu ka? From which number platform does this train leave?
Koko wa aite imasu ka? Is this seat taken?
[Bank, Post Office]
Ryougae wo shite kudasai. Please exchange this.
Kitte wo kudasai. Please give me a stamp.
Kono hagaki wo amerika e okuritai no desuga ikura desu ka? I would like to send this postcard to America. How much is it?
(Futsuu yuubin, Sokutatsu yuubin, Kakitome yuubin) de onegai shimasu. Please send this by (regular mail, express mail, registered mail).
Kowaremono nano de toriatsukai ni chuui shite kudasai. This is fragile. Please handle it with care.
Tesuuryou wa hitsuyou desu ka? How much is the handling charge?
EMERGENCY PHRASES: IT’S VERY PRACTICAL TO REMEMBER THESE!
Tasukete kudasai. Please help me.
(Keisatsu, Isha, kyukyu sha) wo yonde kudasai. Please call the (police, doctor, ambulance.)
(Saifu, Pasupooto, Kaban) wo nakushi mashita. I have lost my (purse, passport, bag).
(Atama, Ha, Mune) ga itai desu. I have a (head, tooth, chest) ache.
Kibun ga warui desu. I don’t feel well.
VOCABULARY
Koyomi Calendar
Nichiyōbi
Getsuyōbi
Kayōbi
Suiyōbi
Mokuyōbi
Kin’yōbi
Doyōbi
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Ichi gatsu
Ni gatsu
San gatsu
Shi gatsu
Go gatsu
Roku gatsu
Shichi gatsu
Hachi gatsu
Ku gatsu
Juu gatsu
Juuichi gatsu
Juuni gatsu
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Kyou
Ashita
Asatte
Kinou
today
tomorrow
the day after tomorrow
yesterday
Koutsuu Transportation
Kuukou
Eki
Ressha
Basu
Takushii
Chikatetsu
airport
station
train
bus
taxi
subway
Kousaten
Teiryuujo
crossing
bus stop
Katamichi, Oufuku
Kippu
Kippu Uriba
one way, round trip
ticket
ticket office
Iriguchi
Deguchi
entrance
exit
Rando maaku Landmark
Hashi
Kouen
Kyoukai
Ginkou
Yuubinkyoku
bridge
park
church
bank
post office
Koushuudenwa
Toire
Mise
public phone
rest room
shop
Keisatsu sho
Byouin
Taishikan
police station
hospital
embassy
Sonohoka Others
Watashi
Anata
Otoko
Onna
Otona
Kodomo
I
you
man
woman
adult
children
Hitori
Futari
San’nin
Yo nin
Go nin
Roku nin
Shichi nin
Hachi nin
Kyu nin
Juu nin
1 person
2 persons
3 persons
4 persons
5 persons
6 persons
7 persons
8 persons
9 persons
10 persons
Migi
Hidari
Ue
Shita
right
left
up
down
COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.